Studia Antiquitatis et Medii Aevi incohantis

Czasopismo naukowe online

Czasopismo naukowe online poświęcone starożytności i wczesnemu średniowieczu

Nr ISSN czasopisma: 2544-4379

 

samai-czasopismo-on-lineKim jesteśmy?

SAMAI jest polskim czasopismem naukowym on-line poświęconym dziejom starożytności i wczesnego średniowiecza, symbolicznie wskazując panowanie Karola Wielkiego jako swój terminus ad quem. Wydawane w ośrodku wrocławskim (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), nawiązuje ono do tradycji serii Antiquitas wchodzącej w skład Acta Universitatis Wratislaviensis, będąc jednak od niej organizacyjnie niezależne. Wierność tradycji serii Antiquitas oznacza, że zasadniczym profilem SAMAI będzie historia starożytna, przede wszystkim historia starożytnej Grecji i Rzymu. Redakcja zaprasza też do współpracy autorów artykułów poświęconych dziejom Europy, Azji i Afryki we wczesnym średniowieczu, zwłaszcza, gdy podejmowany w nich temat ma odniesienie do starożytności.

Wszystkie teksty nadsyłane do SAMAI są recenzowane przez współpracujących z nami badaczy z wielu ośrodków naukowych, specjalistów w różnych dziedzinach wiedzy o antyku i średniowieczu (historyków, filologów i archeologów), co zapewnia wysoki poziom merytoryczny artykułom publikowanym w naszym czasopiśmie.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismu SAMAI przyznano 20 punktów.
SAMAI jest indeksowany w bazie ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus International (ICI Journals Master List 2020-2022), CEEOL i CEJSH


samai-czasopismo-on-lineJaki jest nasz cel?

SAMAI przyjmuje teksty oryginalnych artykułów naukowych i recenzji w językach polskim i angielskim, a gdy temat publikacji to uzasadnia, też w innych językach kongresowych.

Redakcja zaprasza do współpracy zwłaszcza młodych badaczy, dla których SAMAI może się stać pierwszym poważnym forum wypowiedzi naukowej – poddanej rzetelnej i zawsze życzliwej anonimowej recenzji. Chętnie przyjmiemy do druku – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – teksty powstające na bazie referatów konferencyjnych, też wygłaszanych podczas bardziej ambitnych konferencji studencko-doktoranckich. Do składania swych tekstów SAMAI szczególnie zachęca autorów posługujących się metodologią więcej niż jednaj dyscypliny naukowej, wierząc, że podejście multidycyplinarne należy do potencjalnie najbardziej owocnych dróg nowych badań nad historią starożytną. W SAMAI historię starożytną rozumiemy szeroko, wiedząc, że tradycyjne granice między historią starożytną, filologią klasyczną, archeologią i wieloma innymi dyscyplinami mają znaczenie bardziej organizacyjne niż naukowe.

Dlatego możemy zapewnić autorów, że przedmiotem oceny recenzyjnej nie będzie ich formalna afiliacja, czy przypisanie tekstu do jakiejś dziedziny w ramach klasyfikacji dyscyplin nauki, ale wyłącznie jakość złożonego w redakcji artykułu.


samai-czasopismo-on-lineOtwarty dostęp

Wszystkie teksty publikowane w SAMAI publikowane są w otwartym dostępie, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat i logowania się na stronę czasopisma przez czytelnika. Czasopismo SAMAI udostępnia czytelnikom teksty zgodnie z licencją Creative Commons (CC BY-ND 4.0).

Kim jesteśmy?

SAMAI jest polskim czasopismem on-line poświęconym dziejom starożytności i wczesnego średniowiecza, symbolicznie wskazując panowanie Karola Wielkiego jako swój terminus ad quem. Wydawane w ośrodku wrocławskim (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), nawiązuje ono do tradycji serii Antiquitas wchodzącej w skład Acta Universitatis Wratislaviensis, będąc jednak od niej organizacyjnie niezależne. Wierność tradycji serii Antiquitas oznacza, że zasadniczym profilem SAMAI będzie historia starożytna, przede wszystkim historia starożytnej Grecji i Rzymu. Redakcja zaprasza też do współpracy autorów artykułów poświęconych dziejom Europy, Azji i Afryki we wczesnym średniowieczu, zwłaszcza, gdy podejmowany w nich temat ma odniesienie do starożytności.

Wszystkie teksty nadsyłane do SAMAI są recenzowane przez współpracujących z nami badaczy z wielu ośrodków naukowych, specjalistów w różnych dziedzinach wiedzy o antyku i średniowieczu (historyków, filologów i archeologów), co zapewnia wysoki poziom merytoryczny artykułom publikowanym w naszym czasopiśmie.

Nr ISSN czasopisma: 2544-4379

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismu SAMAI przyznano 20 punktów.
SAMAI jest indeksowany w bazie ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus International (ICI Journals Master List 2020-2022), CEEOL i CEJSH

Jaki jest nasz cel?
SAMAI przyjmuje teksty oryginalnych artykułów naukowych i recenzji w językach polskim i angielskim, a gdy temat publikacji to uzasadnia, też w innych językach kongresowych.

Redakcja zaprasza do współpracy zwłaszcza młodych badaczy, dla których SAMAI może się stać pierwszym poważnym forum wypowiedzi naukowej – poddanej rzetelnej i zawsze życzliwej anonimowej recenzji. Chętnie przyjmiemy do druku – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – teksty powstające na bazie referatów konferencyjnych, też wygłaszanych podczas bardziej ambitnych konferencji studencko-doktoranckich. Do składania swych tekstów SAMAI szczególnie zachęca autorów posługujących się metodologią więcej niż jednaj dyscypliny naukowej, wierząc, że podejście multidycyplinarne należy do potencjalnie najbardziej owocnych dróg nowych badań nad historią starożytną. W SAMAI historię starożytną rozumiemy szeroko, wiedząc, że tradycyjne granice między historią starożytną, filologią klasyczną, archeologią i wieloma innymi dyscyplinami mają znaczenie bardziej organizacyjne niż naukowe.

Dlatego możemy zapewnić autorów, że przedmiotem oceny recenzyjnej nie będzie ich formalna afiliacja, czy przypisanie tekstu do jakiejś dziedziny w ramach klasyfikacji dyscyplin nauki, ale wyłącznie jakość złożonego w redakcji artykułu.

Otwarty dostęp

Wszystkie teksty publikowane w SAMAI publikowane są w otwartym dostępie, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat i logowania się na stronę czasopisma przez czytelnika. Czasopismo SAMAI udostępnia czytelnikom teksty zgodnie z licencją Creative Commons (CC BY-ND 4.0).

Redakcja


Poznaj bliżej nasz zespół redakcyjny.

Redakcja

Poznaj bliżej nasz zespół redakcyjny.


 

Dla autorów


Poznaj zasady wydawnicze.

Dla autorów

Poznaj nasze wskazówki redakcyjne.


 

Recenzenci


Poznaj naszych recenzentów.

Recenzenci

Poznaj naszych recenzentów.


 

SAMAI VIII 2023 już online!

SAMAI Suplement 1 2023 już online!

Skip to content