III 2018

Czasopismo naukowe online

Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis

Strona tytułowa

Spis treści

ARTYKUŁY


Paulina Kaczmarczyk

Tajemniczy rytuał oczyszczenia. Czy Scytowie mieli szamana? (Hdt. IV 73–75) [str. 5-18]

Paulina Komar

Szkoła wokół krateru, czyli edukacyjne aspekty wspólnego picia [str. 19-38]

Kamil Wełna

Możliwości bojowe i stan rzymskiej armii w prowincjach afrykańskich w świetle relacji o powstaniu Firmusa (372–375 r. n.e.) [str. 39-56]

Paweł Lachowicz

Arystokracja przeciw Komnenom – spisek Michała Anemasa jako reakcja na przemiany społeczne w Bizancjum u schyłku XI wieku [str. 57-75]

RECENZJE


Martyna Świerk

Andrzej Dudziński: Kartagińskie strategie wobec Sycylii, Kraków 2016 [str.76-79]

Kamil Wełna

Michał Norbert Faszcza, Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88–30 przed Chr.), Oświęcim 2017 [str. 80-83]

Kamil Wełna

Krzysztof Królczyk, Weterani w prowincjach naddunajskich w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I–III w. n.e.), Oświęcim 2017 [str. 84-87]

Skip to content