VI 2021

Czasopismo naukowe online

Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis

Strona tytułowa

Spis treści

ARTYKUŁY


Andrzej Łoś

→​ Rzymska gens: konstrukt antropologiczny czy realny byt społeczny? [str. 5-26]

DOI:10.34616/samai.2021.6.5.26

Wojciech Pietruszka

→ The funerary monuments of Campanian Augustales: a preliminary study [str. 58-83]

DOI: 10.34616/samai.2021.6.58.83

Kamil Wełna

→ Walki armii rzymskiej z koczownikami w Afryce za czasów pierwszej tetrarchii (próba rekonstrukcji wydarzeń) [str. 84-113]

DOI: 10.34616/samai.2021.6.84.113

Kacper Wawrzyniak

 Dryades w Historia Augusta a problem metodologii badań nad Celtami [str. 114-138]

DOI: 10.34616/samai.2021.6.114.138

Agnieszka Bartnik

→ Mleko i produkty mleczne w IV-wiecznych traktatach weterynaryjnych [str. 139-161]

DOI: 10.34616/samai.2021.6.139.161

Maciej Czyż

 The Syrian campaign of Romanos III Argyros in 1030 CE [str. 239-272]

DOI: 10.34616/samai.2021.6.239.272

RECENZJE


Kacper Wawrzyniak

→ John Grainger, The Galatians: Celtic Invaders of Greece and Asia Minor, Barnsley 2020 [str. 273-276]

DOI: 10.34616/samai.2021.6.273.276