Polityka prywatności Uniwersytetu Wrocławskiego

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu serwisów informacyjnych UWr do Zarządzenia Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r.

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w serwisach Uniwersytetu Wrocławskiego
  1. Uniwersytet Wrocławski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności, w tym prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Uczelni.
  2. Uniwersytet Wrocławski ma siedzibę przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław i jest administratorem danych, w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych użytkownika serwisu internetowego UWr odbywało się zgodnie z przepisami.
  3. W Uczelni powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl.
  4. Jeśli podczas korzystania z serwisów internetowych UWr gromadzone są jakiekolwiek dane, które uznać można za dane osobowe, wówczas Uczelnia przestrzega zasad wskazanych przez RODO oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych, a w szczególności dba o to, aby:
   1. przetwarzane odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a w pozyskiwaniu danych przyświecały konkretne, uzasadnione cele;
   2. gromadzić jedynie niezbędne i prawidłowe dane i tylko na taki czas, jaki jest konieczny;
   3. przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, oparty na ocenie ryzyka.
  5. Dane użytkownika serwisu internetowego UWr mogą być przekazywane jedynie osobom upoważnionym, sprawdzonym podmiotom, z którymi zostały zawarte stosowne umowy oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
  6. Uniwersytet Wrocławski dba o to, aby każda osoba działająca z upoważnienia Uczelni mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Uczelni.
  7. Uniwersytet Wrocławski podejmuje niezbędne działania, aby prawa użytkownika serwisu internetowego UWr, odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, były właściwie spełniane, a w szczególności aby:
   1. komunikacja odbywała się w sposób przejrzysty;
   2. udzielane były właściwe informacje i dostęp do danych osobowych;
   3. wypełniane były żądania do których użytkownik serwisu internetowego UWr ma prawo, w tym sprostowania i usuwania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Uczelnia stara się wykonać dobrze obowiązki przewidziane w RODO i innych przepisach dotyczących ochrony danych, niemniej użytkownik serwisu internetowego UWr ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. Informacje o plikach cookie w serwisach Uniwersytetu Wrocławskiego.
  1. Dane prywatne na temat użytkowników nie są rozpowszechniane i przekazywane innym podmiotom.
  2. Podczas odwiedzin naszej witryny mogą być zapisywane pliki cookie, które zawierają między innymi: numer IP użytkownika, dostawcę Internetu użytkownika, sposób poruszania się użytkownika po naszej witrynie (np. jakie zakładki otwiera), nazwę przeglądarki, z której korzysta.
  3. Pliki cookie użytkownik może zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki, uniemożliwi to zalogowanie się do strony, gdyż funkcjonalność ta wymaga działających ciasteczek
  4. Liczba odwiedzin na naszej stronie internetowej jest monitorowana przez Google Analytics, w celu gromadzenia danych o popularności naszej witryny i sposobie korzystania z niej. Akceptując naszą politykę plików cookie, użytkownik zgadza się na analizę swoich danych przez Google Analytics.