II 2017

Czasopismo naukowe online

Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis

Strona tytułowa

Spis treści

ARTYKUŁY


Łukasz Szeląg

Beocja w wojnach perskich – postawa poleis beockich wobec najazdu Kserksesa w kontekście kształtowania się federalizmu beockiego [str. 6-36]

Łukasz Szeląg

Errata do artykułu Łukasza Szeląga: Beocja w wojnach perskich – postawa poleis beockich wobec najazdu Kserksesa w kontekście kształtowania się federalizmu beockiego [str. 6-36]

Joanna Wilimowska

Struktura etniczna Egiptu ptolemejskiego na przykładzie oazy Fajum. Problemy badawcze [str. 37-49]

Anastasiya Baukova

Niektóre aspekty rozprzestrzeniania się kultu cesarza oraz romanizacja prowincji Azja w I w. n.e. [str. 50-63]

Gabriela Gajda

Recepcja mitu o Gorgonie i Perseuszu w Metamorfozach Owidiusza i Farsalii Lukana [str. 64-75]

Martyna Świerk

Echa konfliktów społecznych w rzymskiej Afryce w twórczości Apulejusza z Madaury [str. 76-87]

Maria Bąk

Lux romanitatis. Lampki terakotowe znalezione w Ptolemais w Cyrenajce [str. 88-102]

Agnieszka Bartnik

Lulek czarny i jego zastosowanie w starożytnej medycynie i weterynarii [str. 103-117]

RECENZJE


Joanna Wilimowska

Christelle Fischer-Bovet: Army and Society in Ptolemaic Egypt, Cambridge–New York 2014 [str.118-122]

Krzysztof Nawotka

John D. Grainger: The Rise of the Seleukid Empire (323-223 BC): Seleukos I to Seleukos III, Barnsley 2014 [str.122-126]

Martyna Świerk

Szymon Olszaniec: Praefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki (312–425 n.e.), Toruń 2014 [str.127-130]

Dominika Grzesik

R.R.R Smith, Bryan Ward-Perkins (red.): The Last Statues of Antiquity, Oxford 2016 [str.131-134]

Jakub Mazur

Richard Stoneman: Xerxes: a Persian Life, New Haven 2015 [str.135-138]

Kamil Wełna

Marek Wilczyński: Gejzeryk i „czwarta wojna punicka”, Oświęcim 2016 [str.139-141]

KOMUNIKATY


Katarzyna Balbuza

Komunikat z ogólnopolskiej konferencji naukowej: MEMINISTI?  Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym. Świat starożytny w pamięci i niepamięci, Poznań, 20–22 września 2017 [str.141-148]