IV 2019

Czasopismo naukowe online

Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis

Strona tytułowa

Spis treści

ARTYKUŁY


Michał Podrazik

Cyrus Młodszy, Tissafernes i miasta jońskie, 403–402 r. przed Chr. [str. 6-20]

DOI: 10.34616/samai.2019.4.6.20

Miron Wolny

Metus Pyrrhicus. Rzeczywistość i historiografia [str. 21-44]

DOI: 10.34616/s.2019.4.21.44

Kamil Wełna

Uzurpacja Lucjusza Domicjusza Aleksandra 308–311 r. n.e. a polityczne i militarne znaczenie prowincji afrykańskich Cesarstwa Rzymskiego [str. 45-73]

DOI: 10.34616/s.2019.4.45.73

Agnieszka Bartnik

Zastosowanie miodu w rzymskiej medycynie weterynaryjnej [str. 74-106]

DOI: 10.34616/s.2019.4.74.106

Robert Suski

Orozjusz i zabójstwo Kleitosa Czarnego (Oros. III 18.8–9) [str. 107-125]

DOI: 10.34616/s.2019.4.107.125

Katarzyna Maksymiuk

‘Forgotten Queen’. Was the Jewish women Šīšīnduxt the mother of the Iranian šāhānšāh Wahrām V Gōr [str. 126-139]

DOI: 10.34616/s.2019.4.126.139

Radosław Zych

Lex jako „umowa”? Uwagi na podstawie Dig. I 3.1 [str. 140-153]

DOI: 10.34616/s.2019.4.140.153

RECENZJE


Paweł Lachowicz

John Carr: The Komnene Dynasty: Byzantium’s Struggle for Survival 1057–1185, Barnsley 2018 [str. 154-157]

DOI: 10.34616/s.2019.4.154.157

Paulina Kaczmarczyk

Andrea De Giorgi: Ancient Antioch: from the Seleucid Era to the Islamic Conquest, Cambridge–New York 2016 [str. 158-162]

DOI: 10.34616/s.2019.4.158.162

Łukasz Szeląg

Studia beockie w latach 2016–2017 – artykuł recenzyjny prac: Samuel D. Gartland (red.): Boiotia in the Fourth Century BC, Philadelphia 2016; John Bintliff, Emeri Farinetti, Božidar Slapšak, Anthony Snodgrass: Boeotia Project, II: The City of Thespiai. Survey at a Complex Urban Site, Cambridge 2017; Nicholas Rockwell: Thebes: A History, London-New York 2017 [str. 163-187]

DOI: 10.34616/s.2019.4.163.187

Kamil Wełna

Robert Suski: Galeriusz. Cesarz, wódz i prześladowca, Kraków 2016 [str. 188-191]

DOI: 10.34616/s.2019.4.188.191

Joanna Wilimowska

Katelijn Vandorpe (red.): A Companion to Greco-Roman and Late Antique Egypt, Hoboken (NJ) 2019 [str. 192-196]

DOI: 10.34616/s.2019.4.192.196

Joanna Wilimowska

Errata do artykułu Joanny Wilimowskiej: Katelijn Vandorpe (red.): A Companion to Greco-Roman and Late Antique Egypt, Hoboken (NJ) 2019 [str. 192-196]

DOI: 10.34616/s.2019.4.192.196

Kamil Wełna

Damian Waszak: Most Mulwijski 312, Bydgoszcz 2018 [str. 197-200]

DOI: 10.34616/s.2019.4.197.200

Krzysztof Nawotka

Marek Węcowski: Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Toruń 2018 [str. 201-204]

DOI: 10.34616/s.2019.4.201.204

Kamil Wełna

Jeroen W.P. Wijnendaele: The Last of the Romans: Bonifatius – Warlord and Comes Africae, London–New Delhi–New York–Sydney 2014 [str. 205-208]

DOI: 10.34616/s.2019.4.205.208