Recenzenci

Czasopismo naukowe online

Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis

 

samai-czasopismo-on-lineDotychczasowi recenzenci

Poniższa lista zawiera nazwiska badaczy, którzy recenzowali teksty nadsyłane do SAMAI.

dr hab. Andrzej Łoś, Dolnośląska Szkoła Wyższa

dr Paulina Komar, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Małgorzata Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

dr Agnieszka Wojciechowska, Uniwersytet Wrocławski

dr Igor Wypijewski, Uniwersytet Wrocławski

dr Ewa Bugaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Tomasz Grabowski, Uniwersytet Jagielloński

dr Aleksandra Klęczar, Uniwersytet Jagielloński

dr Paulina Komar, Uniwersytet Jagielloński 

dr Kamil Kopij, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr hab. Andrzej Łoś, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Radosław Piętka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dariusz Słapek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Sławomir Sprawski, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Tatarkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Jakub Węglorz, Uniwersytet Wrocławski

dr Igor Wypijewski, badacz niezależny

dr Paulina Komar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

dr hab. Ireneusz Łuć, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Aleksander Paroń, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski

dr Michał Norbert Faszcza, Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 

mgr Piotr Głogowski, Uniwersytet Wrocławski 

prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Uniwersytet Łódzki 

prof. dr hab. Anna Kotłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Marek Olbrycht, Uniwersytet Rzeszowski 

dr Lechosław Olszewski, badacz niezależny 

 dr hab. Małgorzata Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Łukasz Różycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr Jakub Węglorz, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet Gdański 

dr hab. Rafał Wojciechowski, Uniwersytet Wrocławski 

dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski 

dr Agnieszka Bartnik, Uniwersytet Śląski 

dr hab. Jerzy Ciecieląg, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

dr Michał Duch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr Przemysław Dulęba, Uniwersytet Wrocławski 

dr Michał Norbert Faszcza, Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 

dr hab. Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski 

dr Paulina Komar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

dr Adam Kryszeń, Uniwersytet Warszawski 

dr hab. Tomasz Mojsik, Uniwersytet w Białymstoku 

dr Andrzej Mrozek, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Adam Pałuchowski, Uniwersytet Wrocławski 

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Joanna Porucznik, Uniwersytet Opolski 

dr n. farm. Elżbieta Rutkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

dr hab. Krystyna Stebnicka, Uniwersytet Warszawski 

dr Krzysztof Ulanowski, Uniwersytet Gdański 

dr hab. Tomasz Waliszewski, Uniwersytet Warszawski 

dr Jakub Węglorz, Uniwersytet Wrocławski

dr Agnieszka Wojciechowska, Uniwersytet Wrocławski

dr Włodzimierz Cieciura, Uniwersytet Warszawski

dr Michał Norbert Faszcza, Uniwersytet Śląski

dr hab. Bożena Gierek, Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Głogowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, Uniwersytet Śląski

dr Paulina Komar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Andrzej Kompa, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Piotr Kuropka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr Adam Lubocki, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Przemysław Marciniak, Uniwersytet Śląski

dr hab. Halina Marlewicz, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Marek Mejor, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński 

prof. dr hab. Szymon Olszaniec, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Joanna Porucznik, Uniwersytet Opolski

dr hab. Rober Suski, Uniwersytet w Białymstoku

dr Jakub Węglorz, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Artur Błażejewski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski

dr Filip Jakubowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Olga Kubica, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński 

dr hab. Małgorzata Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Tomasz Sińczak, badacz niezależny

dr Tobiasz Targosz, Uniwersytet Jagielloński

dr Agnieszka Wojciechowska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski

dr Michał Norbert Faszcza, Uniwersytet Śląski

dr Dominika Grzesik, Uniwersytet Wrocławski

dr Paweł Kida, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Krzysztof Kiedrowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Agata Kluczek, Uniwersytet Śląski

dr Karol Kłodziński, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Uniwersytet Łódzki

dr Paulina Komar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Łoś, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Paweł Madejski, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Szymon Olszaniec, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Łukasz Różycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dariusz Słapek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Jacek Szymala, badacz niezależny

dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski

Zasady recenzowania

Redakcja SAMAI zastrzega, że nie przyjmie do druku tekstów (zarówno artykułów jak i recenzji książek) opublikowanych przez autora wcześniej. Ma to również odniesienie do sytuacji, w której, mimo zmiany tytułu i treści, istota tekstu – tj. pytania badawcze, sposób argumentacji i wnioski – pozostaje niezmieniona w porównaniu z wcześniejszą publikacją. Do recenzji nie będą też kierowane teksty, które nie mieszczą się w ramach chronologicznych i geograficznych czasopisma SAMAI.

Artykuły naukowe nadsyłane do SAMAI kierowane są do anonimowej, pisemnej recenzji (od drugiego numeru SAMAI każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów, a w razie wyraźnie rozbieżnych opinii przesyłany do trzeciego recenzenta, którego opinia jest wiążąca; między recenzentami a autorami tekstów nie może zachodzić konflikt interesów).

Nadsyłane do SAMAI recenzje książek nie podlegają procesowi recenzyjnemu.

Recenzenci powinni zwrócić uwagę na następujące kryteria:

 • naukowy charakter tekstu i jego metodologiczna poprawność,
 • oryginalność badań autora i nowatorstwo w ujęciu problemu (dopuszczalne są jednak również artykuły polemiczne i przeglądowe),
 • czytelność tekstu, jasność i precyzja argumentacji,
 • stopień wyczerpania tematu, wykorzystania źródeł i literatury przedmiotu,
 • poprawna redakcja tekstu (zgodna ze wskazówkami dla autorów pragnących publikować w SAMAI).

Recenzent wnioskuje o odrzucenie artykułu lub jego przyjęcie:

 • w niezmienionej postaci,
 • po wprowadzeniu poprawek (przy czym w przypadku, gdy konieczne okażą się istotne zmiany, poprawiony tekst będzie skierowany do ponownej recenzji).

samai-czasopismo-on-lineDotchczasowi recenzenci

Poniższa lista zawiera nazwiska badaczy, którzy recenzowali teksty nadsyłane do SAMAI.

dr hab. Andrzej Łoś, Dolnośląska Szkoła Wyższa

dr Paulina Komar, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Małgorzata Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

dr Agnieszka Wojciechowska, Uniwersytet Wrocławski

dr Igor Wypijewski, Uniwersytet Wrocławski

dr Ewa Bugaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Tomasz Grabowski, Uniwersytet Jagielloński

dr Aleksandra Klęczar, Uniwersytet Jagielloński

dr Paulina Komar, Uniwersytet Jagielloński 

dr Kamil Kopij, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr hab. Andrzej Łoś, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Radosław Piętka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dariusz Słapek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Sławomir Sprawski, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Tatarkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Jakub Węglorz, Uniwersytet Wrocławski

dr Igor Wypijewski, badacz niezależny

dr Paulina Komar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

dr hab. Ireneusz Łuć, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Aleksander Paroń, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski

dr Michał Norbert Faszcza, Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 

mgr Piotr Głogowski, Uniwersytet Wrocławski 

prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Uniwersytet Łódzki 

prof. dr hab. Anna Kotłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Marek Olbrycht, Uniwersytet Rzeszowski 

dr Lechosław Olszewski, badacz niezależny 

 dr hab. Małgorzata Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Łukasz Różycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr Jakub Węglorz, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet Gdański 

dr hab. Rafał Wojciechowski, Uniwersytet Wrocławski 

dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski 

dr Agnieszka Bartnik, Uniwersytet Śląski 

dr hab. Jerzy Ciecieląg, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

dr Michał Duch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr Przemysław Dulęba, Uniwersytet Wrocławski 

dr Michał Norbert Faszcza, Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 

dr hab. Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski 

dr Paulina Komar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

dr Adam Kryszeń, Uniwersytet Warszawski 

dr hab. Tomasz Mojsik, Uniwersytet w Białymstoku 

dr Andrzej Mrozek, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Adam Pałuchowski, Uniwersytet Wrocławski 

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Joanna Porucznik, Uniwersytet Opolski 

dr n. farm. Elżbieta Rutkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

dr hab. Krystyna Stebnicka, Uniwersytet Warszawski 

dr Krzysztof Ulanowski, Uniwersytet Gdański 

dr hab. Tomasz Waliszewski, Uniwersytet Warszawski 

dr Jakub Węglorz, Uniwersytet Wrocławski

dr Agnieszka Wojciechowska, Uniwersytet Wrocławski

dr Włodzimierz Cieciura, Uniwersytet Warszawski

dr Michał Norbert Faszcza, Uniwersytet Śląski

dr hab. Bożena Gierek, Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Głogowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, Uniwersytet Śląski

dr Paulina Komar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Andrzej Kompa, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Piotr Kuropka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr Adam Lubocki, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Przemysław Marciniak, Uniwersytet Śląski

dr hab. Halina Marlewicz, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Marek Mejor, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński 

prof. dr hab. Szymon Olszaniec, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Joanna Porucznik, Uniwersytet Opolski

dr hab. Rober Suski, Uniwersytet w Białymstoku

dr Jakub Węglorz, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Artur Błażejewski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Gillmeister, Uniwersytet Zielonogórski

dr Filip Jakubowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Olga Kubica, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński 

dr hab. Małgorzata Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Tomasz Sińczak, badacz niezależny

dr Tobiasz Targosz, Uniwersytet Jagielloński

dr Agnieszka Wojciechowska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski

dr Michał Norbert Faszcza, Uniwersytet Śląski

dr Dominika Grzesik, Uniwersytet Wrocławski

dr Paweł Kida, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Krzysztof Kiedrowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Agata Kluczek, Uniwersytet Śląski

dr Karol Kłodziński, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Uniwersytet Łódzki

dr Paulina Komar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Łoś, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Paweł Madejski, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Szymon Olszaniec, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Łukasz Różycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dariusz Słapek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Jacek Szymala, badacz niezależny

dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski

samai-czasopismo-on-lineZasady recenzowania

Redakcja SAMAI zastrzega, że nie przyjmie do druku tekstów (zarówno artykułów jak i recenzji książek) opublikowanych przez autora wcześniej. Ma to również odniesienie do sytuacji, w której, mimo zmiany tytułu i treści, istota tekstu – tj. pytania badawcze, sposób argumentacji i wnioski – pozostaje niezmieniona w porównaniu z wcześniejszą publikacją. Do recenzji nie będą też kierowane teksty, które nie mieszczą się w ramach chronologicznych i geograficznych czasopisma SAMAI.

Artykuły naukowe nadsyłane do SAMAI kierowane są do anonimowej, pisemnej recenzji (od drugiego numeru SAMAI każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów, a w razie wyraźnie rozbieżnych opinii przesyłany do trzeciego recenzenta, którego opinia jest wiążąca; między recenzentami a autorami tekstów nie może zachodzić konflikt interesów).

Nadsyłane do SAMAI recenzje książek nie podlegają procesowi recenzyjnemu.

Recenzenci powinni zwrócić uwagę na następujące kryteria:

 • naukowy charakter tekstu i jego metodologiczna poprawność,
 • oryginalność badań autora i nowatorstwo w ujęciu problemu (dopuszczalne są jednak również artykuły polemiczne i przeglądowe),
 • czytelność tekstu, jasność i precyzja argumentacji,
 • stopień wyczerpania tematu, wykorzystania źródeł i literatury przedmiotu,
 • poprawna redakcja tekstu (zgodna ze wskazówkami dla autorów pragnących publikować w SAMAI).

Recenzent wnioskuje o odrzucenie artykułu lub jego przyjęcie:

 • w niezmienionej postaci,
 • po wprowadzeniu poprawek (przy czym w przypadku, gdy konieczne okażą się istotne zmiany, poprawiony tekst będzie skierowany do ponownej recenzji).
Skip to content