V 2020

Czasopismo naukowe online

Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis

Strona tytułowa

Spis treści

ARTYKUŁY


Mieszek Jagiełło

→​ Hetyckie rytuały budowlane. Wprowadzenie, charakterystyka i obecność w innych kulturach [str. 6-22]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.6.22

Mieszek Jagiełło

→​ Errata do artykułu Hetyckie rytuały budowlane. Wprowadzenie, charakterystyka i obecność w innych kulturach [str. 6-22]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.6.22

Hadrian Kryśkiewicz

→​ Gryf w świecie starożytnym – źródła wizerunku, konotacje symboliczne oraz okoliczności upowszechnienia na obszarze śródziemnomorskim [str. 23-41]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.23.41

Tomasz Zieliński

→ Plutarch z Cheronei (Demetr. 32. 5–7) i wojna diadochów w latach 299–298 p.n.e. [str. 42-67]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.42.67

Paulina Wołodźko

→ South Levantine harbor cities in the Herodian period – Early Roman imported fine and utilitarian wares from Ashdod and Ashkelon [str. 68-87]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.68.87

Agnieszka Bartnik

→ O medycznych właściwościach i zastosowaniu miodu w De medicina libri VIII Aulusa Korneliusza Celsusa [str. 88-127]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.88.127

Agnieszka Tomas

→ What’s for dinner today? Remarks on the provisions and diet of Roman soldiers during the Principate [str. 128-154]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.128.154

Lesław Spychała

→ Węgrzy jako pars aliqua gentis Massagetum. Ślady późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej uczoności w dziele Tomasza archidiakona Splitu. Część 1. Postrzeganie Węgrów we wczesnym średniowieczu z perspektywy zastosowanych w źródłach określeń [str. 155-195]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.155.195

ARTYKUŁY RECENZYJNE


 

Michał Norbert Faszcza

→ O reformie, której nie było (Andrzej Graczkowski, O reformie wojskowej Mariusza. Narodziny i rozwój armii zawodowej w starożytnym Rzymie (II–I w. p.n.e.), Zabrze 2019) [str. 196-208]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.196.208

Marcin Kosz

→ Nowe spojrzenie na źródła bizantyjskie? (Meredith L.D. Riedel, Leo VI and the Transformation of Byzantine Christian Identity, Cambridge 2018) [str. 209-224]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.209.224

Paweł Lachowicz

→ A great introduction into the subject of Byzantine aristocratic family (Nathan Leidholm, Elite Byzantine Kinship, ca. 950–1204: Blood, Reputation and the Genos, Leeds 2019) [str. 225-235]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.225.235

Kamil Wełna

→ Kilka uwag na temat chronologii wydarzeń oraz roli armii rzymskiej w uzurpacji Lucjusza Domicjusza Aleksandra (Guillaume Malingue, The Coinage of Domitius Alexander (308–310 AD), Bordeaux 2018) [str. 236-241]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.236.241

RECENZJE


Krzysztof Nawotka

→ Aleksandra Klęczar, Ha-Makdoni. Images of Alexander the Great in Ancient and Medieval Jewish Literature, Kraków 2019 [str. 242-245]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.242.245

Kamil Wełna

→ Krzysztof Królczyk, Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem w okresie flawijskim (69–96 po Chr.) – res militares et externae, Poznań 2019 [str. 246-249]

DOI: 10.34616/samai.2020.5.246.249