Punktacja ministerialna i indeksacja w bazach

Czasopismo naukowe online

Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismu SAMAI przyznano 20 punktów.

SAMAI jest indeksowany w bazie ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus International (ICI Journals Master List 2020-2022), CEEOL i CEJSH